Napište nám

 
 
 
 
 

 

Nabídka pro firmy


Měření polohopisu a výškopisu

 • detailně dle požadavku projektantů
 • možnost zpracování vrstevnic
 • zákres průběhu podzemních sítí dle údajů správců
 • možnost obstarat vyjádření správců k průběhu inženýrských sítí
 • zákres vlastnických hranic dle stavu v KN
 • digitální výstup ve formátech DWG a DGN

Vyhotovení geometrického plánu pro

 • rozdělení pozemku, případně změnu jeho hranic
 • vyznačení budovy (novostavba, rozestavěná stavba)
 • vyznačení změny obvodu budovy (přístavby, rozdělení)
 • doplnění katastru o pozemek ve zjednodušené evidenci
 • určení hranic pozemků (průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků)
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnické hranice

Vytyčovací a jiné práce na stavbách

 • vytyčení prostorové polohy
 • podrobné vytyčení (s výškou, či bez)
 • vyznačení výšky technickou nivelací
 • zřízení měřické sítě
 • zaměření skutečného provedení stavby (například pro technickou mapu města)
 • vytyčení liniových staveb
 • zaměření provedení liniových staveb dle směrnic jejich správců
 • připojovací pořad a určení výšek bodů metodou PN a VPN
 • zaměření parametrů regálových zakladačů a jeřábových drah

Odborné poradenství

 • na místě i dálkově
 • dohled oprávněného zeměměřického inženýra 

Kontakt

Východočeská geodetická
v. o. s.
Sladkovského 505
530 02  Pardubice

Tel./zázn.: 466 610 070
Mobil: 603 864 921
E-mail: email adresa

Bankovní spojení:
19-820 278 0267/0100

» Podrobný kontakt
© Východočeská geodetická v. o. s.