Napište nám

 
 
 
 
 

 

O nás


Východočeská geodetická v. o. s., je kvalifikovanou firmou na úseku zeměměřictví, kterou založili počátkem roku 1998 ing. Jiří Matějka, ing. Zbyněk Baculák a ing. Helena Matějková, oprávnění zeměměřičtí inženýři s mnohaletou nepřetržitou praxí v oboru.

V současné době pro Vás - naše zákazníky - pracují mimo středoškolsky vzdělaných techniků 3 odborníci s VŠ v oboru (z toho jeden s oprávněním ověřovat výsledky zeměměřických činností dle § 13 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví v rozsahu písmen "a, b, c" a další v rozsahu písmen "a, c").

Hlavním těžištěm činností firmy jsou veškeré geodetické práce v souvislosti s katastrem nemovitostí a práce v investiční výstavbě.


Mezi naše zákazníky patří
  • CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.: veškeré geodetické práce v souvislosti s výstavbou objektů pro bydlení v Pardubicích a blízkém okolí (polohopisy, výškopisy, vytyčovací práce, geometrické plány, zaměření skutečného provedení).
  • bývalé České dráhy, s. p. (nyní Správa železniční dopravní cesty): veškeré geodetické práce v souvislosti s výstavbou železničního koridoru Pardubice – Uhersko s návazností na katastr nemovitostí, geometrické plány pro restrukturalizaci firmy (okresy Pardubice, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Rychnov nad Kněžnou)
  • Holcim Česko, a. s.: veškeré geodetické práce v areálu firmy v Prachovicích, a to jak pro výstavbu, tak v návaznosti na katastr nemovitostí
  • Elektrárny Opatovice, a. s., Elektrárny Chvaletice, a. s.: veškeré geodetické práce, údržba technických map areálů, práce v souvislosti s katastrem nemovitostí
  • město Heřmanův Městec aj.: tvorba a údržba digitálních technických map měst a obcí, vše v provázanosti s kastrálním operátem (DKM a SPI)
  • Východočeská energetika, a. s., Východočeská plynárenská, a. s.: tvorba digitálních technických map pro GIS, práce v katastru nemovitostí
  • státní správa: zeměměřické činnosti dle objednávek Pozemkových úřadů v Jičíně, Pardubicích, Chrudimi a Rychnově nad Kněžnou, práce pro Pozemkový fond České republiky, práce pro státní vojenskou správu.

 

Kontakt

Východočeská geodetická
v. o. s.
Sladkovského 505
530 02  Pardubice

Tel./zázn.: 466 610 070
Mobil: 603 864 921
E-mail: email adresa

Bankovní spojení:
19-820 278 0267/0100

» Podrobný kontakt
© Východočeská geodetická v. o. s.